VIA – BONA HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI SZÁLLÓJA BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL
img

2016-02-05

Az esztergomi VIA – BONA Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállójára a 2015 – ös évben 36 fő költözött be. Ebből 28 fő (77,78%) férfi, 8 fő (22,22%) nő. Megvizsgálva anamnézisüket elmondhatjuk, hogy 38, 89% -uk (férfiaknál 35, 71 %, nőknél 50%) már korábban is volt a szálló lakója. Átlagosan egy – másfél hónap elteltével kérték ismételt felvételüket az intézménybe. Hajléktalanná válásuk okát tekintve elmondhatjuk, hogy első helyen családi problémákat illetve életvezetési problémák állnak 25,81% - 25,81 % - kal. Ezt követi a szenvedélybetegség 16, 13 %  - kal, az anyagi ellehetetlenülés és egyéb betegség – elsősorban pszichiátriai betegségek – 12,9 % - 12,9 % -kal, 6, 45 % - uk esetében pedig a „lakásmaffia” működése vezetett hajléktalanná váláshoz.

Az intézmény működési területe országos, mégis elmondhatjuk. hogy többnyire Esztergomból, illetve a közeli településekről érkeztek, csupán 1 fő érkezett megyén kívülről. A beköltözők 13,89 % - a érkezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nappali melegedőjéből,  52,78 % - uk albérletből, 8,33 % -uk esetében a Családsegítő Központ munkatársa kereste meg intézményünket, szintén 8,33% - ukat hozta ismerős vagy rokon a szállóra, 11,11 % - uk munkatársukon keresztül jutott el a szállóra, 5, 56% - uk a kórházból érkezett.

A szálló önellátó, a szállódíj továbbra is havi 13 000 Ft, azaz tizenháromezer forint. Az első hónap ingyenes annak, aki még nem lakott az intézményben.

A fentiekből adódóan minden lakónak valamiféle jövedelemmel kell rendelkezni. 2015. december 31 – én a szállón lakók 48, 39 % - a rendelkezett bejelentett munkaviszonnyal, 16, 13 % - uk alkalmi munkavállaló, 19,35 % - uk nyugdíjas és 16, 13 % - uk részesül valamiféle ellátásban. Intézményünk a komplett rehabilitáció érdekében szorosan együttműködik az esztergomi Vaszary Kolos Kórház krónikus pszichiátriai osztályával, az esztergomi hajléktalan közfoglalkoztatással, valamint a RELABOR Kft – vel. Ez utóbbi megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat, lakóink 12,9 % - a náluk munkavállaló. Szintén 12,9 % - uk a hajléktalan közfoglalkoztatás keretében dolgozik.

Kiköltözők száma szintén 36 fő, ebből 29 fő (80,56%) férfi, 7 fő (19,44%) nő. 22,22 % - uk költözött albérletbe, 16, 67 % - uk ismerőshöz vagy rokonhoz, 5,56 % - uk más, tartós elhelyezést nyújtó intézménybe került át, 44, 44 % - uknak kellett kórházba befeküdni, és 11,11 % -uk került ismét az utcára. A számadatokat figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a 2015 – ös évben az intézményünkből kiköltözők jelentős részénél sikeresnek mondható a rehabilitációjuk.

2015. december 31 – én 31 fő lakott a szállón, ebből 7 fő (22,58%) nő, 24 fő (77,42%) férfi. Átlagéletkoruk 55, 48 év. Nemi megosztást tekintve a nők átlagéletkora 61,71 év, a férfiaké 53,67 év. Egészségi állapotukat tekintve 48,39 %-uk pszichiátriai, szintén 48,39%- uk belgyógyászati beteg, 3,23 %-uk szenved reumatikus, 6,45 %- uk neurológiai, 9,68 %- uk mozgásszervi betegségben. 6,45 %-uk értelmileg sérült, 3,23 %- uk látás-, és szintén 3,23 %- uk hallásfogyatékos.

Szociális munka és mentálhigiénés foglalkozás keretében gazdasági, életvezetési és egészségügyi témakörökben különböző előadásokat tartottunk. Részvételi arányokat tekintve ezek a foglalkozások sikeresnek mondhatók. Az előadások mellett egyéb közösségi foglalkozásokat is tartottunk. Ide tartozott az Eldorádo c. film megtekintése, látogatás az esztergomi várhegyre, bográcsozás, kerékpáros kirándulás Klastrompusztára, sportnap, kirándulás a Hideglelős kereszthez, társasjáték, activity parti, s az évet a karácsonyi ünnepséggel zártuk.

Szállógyűléseket havonta tartottunk. Ezek keretében tájékoztattuk lakóinkat az aktuális változásokról, felmerült problémák átbeszélésére is itt került sor.

2015 – ben lehetőségünk volt 2 db új villanytűzhely, 3 db centrifuga és automata mosógép vásárlására is. Emellett a szálló épületében füstjelzők is felszerelésre kerültek.

Vissza az életbe!