v VIA-BONA Alapítvány - Vissza az életbe
Bemutatkozás

Vissza az Életbe (Via Bona) Hajléktalan Szálló

Az esztergomi VIA BONA Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállója a Vissza az Életbe (VIA-BONA) Alapítvány fenntartásában működik.
A férőhelyek száma 30, ebből 21 férfi és 9 női hely.
Címe: 2500 Esztergom, Dobogókői út 31.

 

Az Esztergomból Dobogókő felé vezető út mellett, lakókörnyezetben, a TESCO áruház szomszédságában található. Tömegközlekedéssel jól megközelíthető intézmény.
A szállón való tartózkodás maximális időtartama az I/2000 SZCSM rendeletben meghatározott egy év, mely a lakó kérésére indokolt esetben egy évvel meghosszabbítható.

A szállóra való bekerülésnek két alapvető feltétele van:
- a hajléktalanság fennállásának ténye
- negatív tüdőszűrő lelet és negatív bőrgyógyászati lelet

Felvétel előtt a szakmai team szociális interjút készít minden jelentkezővel, melyben elsődlegesen a segítséget kérő jövőre vonatkozó terveit, céljai és annak megvalósítási módját emelik ki. A felvételről minden esetben a szállóvezető dönt.
A szállóra beköltözött személy egy három lépcsőfokból álló segítő rendszerbe kerül. Egészségi és mentális állapotának javítása illetve felmérése céljából szükség esetén lehetősége van az esztergomi Vaszary Kolos Kórház krónikus pszichiátriai osztályán történő gyógykezelésre. Ennek kiemelkedő fontossága van pszichiátriai illetve szenvedélybetegségek fennállása esetén. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a hajléktalansághoz vezető okok között gyakran az első helyek között szerepel valamely szenvedélybetegség, így a társadalmi rehabilitáció elengedhetetlen feltétele annak kezelése.

A szállás biztosításával párhuzamosan az otthonban folyamatos egyéni és csoportfoglalkozások, mentális gondozás keretében nyomon követjük a lakó egészségi és mentális állapotának alakulását. Így az egészségügyi valamint a segítő intézményekkel kialakított szoros kapcsolatnak köszönhetően lehetőség nyílik szakemberek azonnali bevonására.

A társadalmi rehabilitáció érdekében feladatunknak tartjuk klienseink problémamegoldó eszközeinek fejlesztését, társas és lehetőség szerint családi kapcsolatainak erősítését. – Ezek feltárása elsőként a felvételi interjú során történik. –
A szálló önellátó, így mindenkinek, aki beköltözik szüksége van rendszeres jövedelemre. Ennek érdekében a hozzánk került klienseknek igyekszünk minél előbb munkalehetőséget találni. Ebben nagy segítségünkre van a RELABOR Foglalkozási Rehabilitációs Kft, ahol a megváltozott munkaképességű lakóinknak van lehetősége munkát vállalni, illetve az esztergomi Munkaügyi Központ.

Mivel elsődleges feladatunk a társadalmi reintegráció a szállón az egészségügyi kontroll mellett gazdasági kontroll is működik. Mindenkinek, aki beköltözik ezeket el kell fogadnia. Az egészségügyi kontroll keretében a lakók beköltözéskor gyógyszereiket a nővérnek adják le, maguknál csak indokolt esetben az orvos által engedélyezetteket tarthatják. A reggeli, déli és esti gyógyszerosztások alkalmával lehetőség nyílik esetleges egészségügyi problémáik jelzésére és azok megoldási alternatíváinak kijelölésére is. A gazdasági kontroll lényege, hogy a lakók az életvezetési tanácsadásokkal párhuzamosan „megtanulják beosztani pénzüket”, és havonta jövedelmüktől függően valamennyit félre tudjanak tenni.

A szállón való konfliktusmentes együttélést a házirend hivatott biztosítani. Ez tartalmazza azokat a kritériumokat, melyeket minden lakónak kötelessége betartani. Kiemelkedő jelentőségűek az alkoholfogyasztásra vonatkozó pontok. A szállóra ugyanis alkoholt behozni vagy ittasan bejönni tilos. A házirend súlyos megsértése lakó szállóról történő eltávolítását vonhatja maga után. A látogatás rendjét és a panasztételi szabályokat is ez a dokumentum tartalmazza. A látogatási rend hétköznapokon 15 és 20, hétvégén 8 és 20 óra között teszi lehetővé vendégek fogadását. Problémáikkal, panaszaikkal lakóink megkereshetik a szociális munkásokat, az intézményvezetőt, illetve a havonta megtartott szállógyűlésen felvethetik azokat.

A szálló önellátó, de lehetőség van ebéd befizetésére, melyet az étkeztető cég kiszállít.

A szállódíj havonta 16000 Ft, melyet minden esetben utólag, a következő hónap tizedik napjáig kell befizetni. Az első hónap minden új lakónak ingyenes, ezzel segítve anyagi helyzetének mielőbbi rendezését.

A közösségi élet pezsdítésére lakóink számára évente több alkalommal rendezünk közös főzéseket, film klubot és ünnepségeket, pl. karácsonyi ünnepség.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az egészségügyi és gazdasági kontrollnak, valamint a szociális és mentális foglalkozásoknak köszönhetően korábbi lakóink jelentős hányada kiköltözését követően is megtartotta munkahelyét, kialakította önálló és sikeres életvezetését. Természetesen találkozhatunk olyan személyekkel is, akik szenvedélybetegségük következtében nem tudnak a társadalomba visszailleszkedni. Esetükben a szociális segítő háló segítségével a folyamatos nyomon követés és segítés mindenképpen szükséges.

Vissza az életbe!