Szakmai stáb


Intézményvezető

Feladata a szakmai team vezetése , koordinálása, ellenőrzése. A hajléktalanok readaptációjának és gondozásának személyi- és dologi feltételeit biztosítja. A szállóra történő bekerüléssel kapcsolatos döntés meghozatala, a fegyelmi ügyek elbírálása is az ő jogköre.

Szociális munkatársak

Az intézményben lakó hajléktalan személyek komplex esetkezelését végzi, közösségi programokat szervez, foglalkozásokat tart. Ellenőrzi a szálló házirendjének betartását, problémás esetben illetve szükség esetén bevonja a megfelelő szakembert.

Segítő

Nővéri feladatokat lát el. Aktív résztvevője a lakók egészségnevelésének, személyi higiénéjük figyelemmel követése és ellenőrzése a fő feladata.  

Orvos

A lakójelölt szállóra történő bekerülésekor orvosi vizsgálatot végez.

Gyógyszerosztó nővérek

Nővéri feladatok ellátását végzik, a lakók egészségügyi és pszichoszociális gondozását szükség szerint.

Vissza az életbe!